mitsubishiea28v
mitsubishiea28v
  • Typ: EA28V
  • Hersteller: Mitsubishi
  • Baujahr: 2016

Bearbeitungsgrößen: X=600 Y=400 Z=310